บริษัท เทคโครม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 75 ม.8 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ด้วยตระหนักว่า ในแต่ละปี หลายบริษัทต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลไปกับการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกลตัวใหม่มาแทนตัวเก่าที่ชำรุด สึกกร่อน ใช้งานไม่ได้ ทั้งที่ความจริงแล้วในหลายกรณี ชิ้นส่วนเก่าเหล่านั้นสามารถนำมาซ่อมแซมและนำกลับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร บริษัท เทคโครม จำกัด จึงได้นำเสนอบริการชุบฮาร์ดโครม
ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นลง

ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง สินค้าและการจัดส่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าส่วนบุคคลและลูกค้าองค์กรจำนวนมากในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น และหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้ หรือมีข้อสงสัยอื่นใดเพิ่มเติม ทีมงานของเราทุกคนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณตลอดเวลา